Ak si budete ďalej prehliadať túto stránku, akceptujete používanie súborov cookie, vďaka ktorým získavame štatistiky návštevníkov a ktoré nám umožňujú poskytnúť vám cielený obsah prispôsobený vašim záujmom a zabezpečujú interakciu so sociálnymi sieťami.  Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich nastaveniach nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Záruka

Visual

Vďaka presným formám, kvalite používaného materiálu a prísnym výstupným kontrolám sa na výrobky Tupperware vzťahuje časovo neobmedzená záruka na materiálové a výrobné chyby.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku Tupperware vzniknuté bežným opotrebovaním alebo spôsobené nesprávnym používaním. Výrobky s chybami materiálu alebo s výrobnými chybami môžete prostredníctvom Vašej poradkyne Tupperware kedykoľvek bezplatne vymeniť. 

Záručná doba na Utierky z mikrovlákna a Otvárač na konzervy II je 2 roky. Záruka na teflón a hrnce je 3 roky.

Tupperware si vyhradzuje právo meniť ceny, farby, tvar a kombinácie výrobkov.  Prehlasujeme, že na výrobky Tupperware distribuované spoločnosťou Tupperware, s r.o., organizačná zložka Tupperware Czech Republic na Slovensku, bolo vydané prehlásenie o zhode k certifikátu č. 00002/110/1/2004 v zmysle č. 12 Zákona 264/1999, vydané VÚSAPL Nitra.
Výrobku Tupperware plne vyhovujú požiadavkám slovenských právnych predpisov ako i príslušnému nariadeniu ES č. 1935/2004. Toto prehlásenie dovozcu o zhode sa vzťahuje na celý sortiment výrobkov Tupperware uvedených v aktuálnom katalógu.

 

    Top