Ak si budete ďalej prehliadať túto stránku, akceptujete používanie súborov cookie, vďaka ktorým získavame štatistiky návštevníkov a ktoré nám umožňujú poskytnúť vám cielený obsah prispôsobený vašim záujmom a zabezpečujú interakciu so sociálnymi sieťami.  Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich nastaveniach nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Zdravotná neškodnosť

Či je váš Tupperware riad starý alebo nový, vždy je bezpečný.

Visual

Všetky výrobky sú vyrobené zo špeciálnych materiálov, ktoré sú určené pre styk s potravinami, nie sú zdraviu škodlivé a nemajú vlastné pachy, ktoré by sa prenášali na potraviny.

Pri navrhovaní výrobkov načúvame svojim zákazníkom. Náš výskum a vývoj sa riadi neustálou snahou o pokrok v prospech človeka, z hľadiska zdravia a bezpečnosti, tak aj z hľadiska praktického úžitku a vzhľadu. Dnes sú informácie,
ktoré sú o plastoch k dispozícii, často protichodné, nesprávne a zle pochopené, najmä ohľadne ich bezpečnosti. Niektoré zložky, ako bisfenol A, vyvolávajú polemiku, a často bez vedeckých podkladov sa pochybuje o ich bezpečnosti pre zdravie. Preto sme sa rozhodli odstrániť z nášho katalógu všetky výrobky na báze polykarbonátov a mať tak súpravu výrobkov s 0% obsahom bisfenolu A. Polykarbonát bol nahradený termoplastickým polyesterom, ktorý má podobné vlastnosti, ale
neobsahuje žiadne stopy bisfenolu A. Tak môžu naši zákazníci používať naše výrobky legendárnej kvality bez obáv, ešte viac než kedykoľvek predtým.

Či už sa jedná o starú či novú generáciu riadu, Tupperware je vždy bezpečné!
Ako spoločnosť, ktorá je na trhu v Európe viac než 50 rokov, a ktorá je verná svojej povesti spoľahlivej a zodpovednej fi rmy, sme vždy presne dodržovali európske normy týkajúce sa ochrany zdravia, a zároveň, sledovali ďalší vývoj. V skutočnosti EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) stanovil dva bezpečnostné parametre týkajúce sa plastov, ktoré sú v kontakte s potravinami:

• špecifický migračný limit1: až 0,6 mg bisfenolu A/kg potraviny
• denná povolená dávka2: až 0,05 mg bisfenolu A/kg telesnej váhy/deň

Výrobky Tupperware, bez ohľadu na dátum výroby, sú vyrábané tak, že je vždy prevedená kontrola hodnôt, ktoré sú značne pod hodnotami platných európskych noriem. Tým je, v podmienkach k použitiu, ktoré Tupperware odporúča, zaručená ich kvalita a bezpečnosť. Bez ohľadu na to, v ktorom roku bol váš výrobok Tupperware vyrobený, sa naň môžete spoľahnúť a konzervovať, pripravovať, variť a podávať.

Pre všetky výrobky TUPPERWARE sú plasty vyberané veľmi prísne. Pred použitím vo výrobe sa podrobujú množstvu testov, akú sú odolnosť voči nárazom, odolnosť voči čistiacim prostriedkom, odolnosť voči ultrafialovému žiareniu, odolnosť voči teplote podľa ďalšieho použitia, a samozrejme sú vykonané všetky skúšky, či  vyhovujú pre kontakt s potravinami.
*Viac podrobností o látkach získate u svojej poradkyne.

Dôležité podrobnosti:

Čo znamená vyryté číslo na vašom výrobku Tupperware?
Vyryté číslo na vašom výrobku Tupperware je kód, ktorý zodpovedá systému kodifi kácie, ktorý v roku 1988 vytvorili spoločnosti podnikajúce v plastoch: „Identifi kačný kód živíc“. Tento systém kódovania, ktorý zobrazuje trojuholník vytvorený zo šípok a číslo umiestnené uprostred, má za cieľ označovať materiály z hľadiska ich recyklácie.

Čo znamená číslo 7?
Kód 7, nesprávne považovaný za ukazovateľ nebezpečnosti, jednoducho znamená to, že materiál, ktorým je označený, je vyrobený zo živice inej, ako je 6 iných živíc kódovaných od 1 do 6.
Pokiaľ váš výrobok Tupperware nemá žiadne číslo… znamená to, že bol vyrobený z foriem pred tým, ako vstúpila táto kodifi kácia v platnosť. Keďže Tupperware chce byť úplne transparentné, necháva vyryť označenie na svoje výrobky vo všetkých výrobných závodoch na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia.

Top