Pokračováním v návštěvě těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, abychom mohli vytvořit statistiky návštěv, poskytli vám cílený obsah přizpůsobený vašim zájmům a usnadnili výměnu údajů se sociálními sítěmi.  Další informace o souborech cookies a jejich nastavení naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Podmínky použití

Před použitím těchto webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky použití. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s těmito Podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, žádáme vás, abyste tyto webové stránky nepoužívali.

Stránky Tupperware.cz jsou provozovány Tupperware.com, Inc. a jejich pobočkami, včetně Tupperware Brands Corporation (uváděné jako „Tupperware Brands“, „Tupperware Worldwide“, „Tupperware“, „my“, „nás“ a „naše“) a jeho dceřinými společnostmi. Naše webové stránky My.Tupperware (SM) jsou provozovány společně Tuppeware.com, Inc. a jeho přidruženým konzultantem a zahrnují materiály poskytnuté přidruženým konzultantem jako i Tupperware.com, Inc. Ponecháváme si právo kdykoliv měnit, zaměnit nebo jinak aktualizovat tyto Podmínky použití a vy souhlasíte vázat se takovými změnami, záměnami nebo aktualizací. Čas od času byste měli tyto stránky navštívit a prohlédnout si současné podmínky.

Omezení při používání materiálů

Kromě uvedeného na webových stránkách, můžete stáhnout materiály pro vaše osobní a nekomerční použití pod podmínkou, že budete:

  • Dodržovat veškerá autorská práva a další vlastnické poznámky na každé kopii, kterou uděláte.
  • Používat materiál v souladu s těmito Podmínkami použití.
  • Vědět, že nepřenášíme vlastnictví materiálů přímo nebo důsledkem, ani negarantujeme žádnou licenci nebo právo k našim ochranným známkám, ochranným jménům nebo autorský práva třetích stran.

Použití jakéhokoliv z našich materiálů pro komerční účely bez našeho písemného souhlasu poškozuje naše autorská práva a další vlastnická práva.

Ochranné známky

Tupperware Brands Corporation vlastní „Tupperware“ a další ochranné známky, služby, známky, obchodní jména a loga objevující se na této webové stránce. Použití těchto ochranných známek nebo jakéhokoliv jiného obsahu, kromě stanoveného v těchto Podmínkách použití, je přísně zakázáno.

Návrhy

Vždy nás těší, když obdržíme vaše poznámky a návrhy ohledně Tupperware® značkových výrobků, na této webové stránce a jiných služeb, které poskytujeme.

Nicméně, jakákoliv informace, kterou poskytujete prostřednictvím této webové stránky nebo jako odpověď na jakýkoliv obsah na této stránce (jako komentáře, návrhy, myšlenky, poznámky, plány, koncepty nebo jiné materiály nebo informace – „návrhy“) budou považovány za netajné a naše vlastnictví.

Tupperware Brands Corporation a jeho návrháři mohou používat jakékoli návrhy bez omezení, a jsou jim povoleny bez omezení, světově, trvale, bez licenčního poplatku, neodvolatelným právem reprodukovat, měnit, editovat, publikovat, dělat odvozené práce a prodávat a distribuovat takové návrhy ve všech formách a médiích, nyní nebo v budoucnosti objevené, a pro Tupperware Brands Corporation licencovat ostatní dělat totéž.

Pokud obdržíme návrh, který obsahuje osobní, identifikační údaje o poskytovateli, jako jeho jméno, adresa a telefonní číslo, naše zásady Ochrana soukromí budou upravovat, jak tyto údaje použijeme nebo zveřejníme. Další informace naleznete v našich zásadách Ochrana soukromí.

Hlášení zneužití

My a naši konzultanti si nepřejeme narušovat vaše autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnictví. Pokud chcete informovat o porušení nebo jiném zneužití, prosím klikněte zde.

Prohlášení

Tyto webové stránky se poskytují „tak jak jsou“ a bez výslovných nebo předpokládaných záruk jakéhokoli druhu, včetně záruk vlastnického nároku nebo předpokládaných záruk prodejnosti nebo způsobilosti pro jakýkoliv zvláštní účel. Netvrdíme nebo nezaručujeme, že naše webové stránky budou dostupné v aktuální verzi, nepřerušované nebo bez chyb. V žádném případě nebudeme odpovědni za jakékoliv škody nebo spory jakkoliv založené na nebo vycházející z jakéhokoliv použití nebo nezpůsobilosti použít tyto webové stránky.

Spojené/Propojené webové stránky

Nejsme přidruženi nebo spojeni se sponzory našich webových stránek nebo výrobci webových stránek, které odkazují na naše webové stránky nebo odkazují z našich webových stránek (jiné než My.Tupperware(SM) webové stránky). Nepodporujeme nebo nezastupujeme společnosti, výrobky nebo obsahy, ke kterým jsou vedeny odkazy. Ponecháváme si právo kdykoli ukončit jakýkoli spojení nebo spojující program.

Začátek platnosti
7. září 2009

Informace k odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů.

Stáhnout | 0,05 MB