Pokračováním v návštěvě těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, abychom mohli vytvořit statistiky návštěv, poskytli vám cílený obsah přizpůsobený vašim zájmům a usnadnili výměnu údajů se sociálními sítěmi.  Další informace o souborech cookies a jejich nastavení naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Ceníme si vašeho zájmu o naše webové stránky. K ochraně vašich osobních údajů přistupujeme s vážností. Proto zpracováváme vaše údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu údajů. Tyto webové stránky o vás shromažďují různé údaje a informace

 

1. Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem pro zpracování údajů je
Tupperware Eastern Europe
5 Halelor Street, 1st Floor
030118, District 3, Bucharest
Romania

(dále „Tupperware“, „my“ nebo „nás“ a odvozené tvary v těchto zásadách ochrany osobních údajů)

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se ochrany dat, můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese osobniudajeczechrep@tupperware.com

Můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@tupperware.com.

 

2. Účely zpracování a právní základy

2.1. Vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR) v rozsahu popsaném v tomto příslušném souhlasu a za účelem zpracování, který je zde popsán; například používání vašich kontaktních informací u vašeho okresního prodejce, vašeho manažera nebo v souvislosti s využíváním oblíbených produktů Tupperware.

2.2. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely na základě plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvního opatření (čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR):

 • Pro prezentaci našich webových stránek
 • Při provádění objednávek nebo odhlašování odběru novinek
 • Pro pořádání soutěží nebo loterií

2.3. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely zpracování, abychom ochránili naše oprávněné zájmy, a především abychom chránili naši IT infrastrukturu, zaručili dostatečnou komunikaci se zákazníky a podpořili prodej našich produktů (čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR):

 • Pro provádění činností spojených s výzkumem trhu.
 • Pro informace o dalších možnostech zpracování nás kontaktujte (např. s dotazy, návrhy nebo jiným sdělením).
 • Pro ochranu před podvody a zneužitím
 • Pro optimalizaci naší nabídky (zejména také pro potřeby webových stránek).
 • Pro zasílání informací o produktech a akcích, které by vás mohli zajímat

2.4. Ve výjimečných případech můžeme vaše údaje použít také k naplnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. (c)) k ochraně životně důležitých zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. (d)) nebo k plnění úkolů ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. (e)).

 

3. Další shromažďování a používání vašich údajů

3.1. Protokoly webového serveru

Vždy můžete naše webové stránky navštívit anonymně. Jak je obvyklé u většiny webových stránek, hostitelský server našich webových stránek (dále jen „webový server“) od vás při každé návštěvě automaticky sbírá informace.

Webový server automaticky rozpozná určité osobní informace, jako je vaše IP adresa, datum a čas návštěvy našich webových stránek, navštívené sekce našich webových stránek, naposledy navštívená stránka, použitý prohlížeč (např. Internet Explorer), použitý operační systém (např. Windows), stejně jako název domény a adresa poskytovatele internetového připojení (např. AOL). Pokud náš web používá cookies (jak je vysvětleno níže), webový server ukládá i tyto informace.

Tyto protokoly serverů pravidelně anonymně vyhodnocujeme pro statistické účely (tzv. „analýza navštívených stránek“), abychom viděli, jak jsou naše webové stránky používány. Na základě těchto zjištění poté optimalizujeme naši webovou stránku. Tyto informace můžeme také využít v případě zneužití systému ve spolupráci s poskytovatelem internetových služeb anebo místními úřady k identifikaci původce takového zneužití.

3.2. Soubory cookies

Ukládáme takzvané „cookies“, abychom vám nabídli ucelenou škálu funkcí a usnadnili používání našich webových stránek. „Cookies“ jsou malé soubory ukládané v počítači během používání internetového prohlížeče. Pokud nechcete soubory „cookies“ používat, můžete zabránit ukládání souborů „cookies“ do vašeho počítače pomocí příslušných nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pamatujte ale, že tak můžete omezit funkce naší nabídky.

Technické soubory cookies slouží k tomu, aby umožnily uživateli přístup k hlavním funkcím webových stránek a jejich variant, aby zajistily jejich připojení a usnadnily budoucí prohlížení webových stránek a jejich variant, jejichž obsah může být odpovídajícím způsobem přizpůsoben.

Reklamní soubory cookies slouží k přizpůsobení reklamního obsahu zobrazovaného na webových stránkách a jejich variantách návykům uživatele.

Uživatel má možnost sdílet obsah webu s jinými lidmi prostřednictvím sociálních médií. Pokud uživatel tato tlačítka „sdílení“ použije, bude nainstalován soubor cookie třetí strany.

3.3. Analýza dat pomocí pseudonymizovaných profilů využití

Pro webovou analýzu využíváme službu Google Analytics od společnosti Google LLC („Google“). Služba Google Analytics využívá soubory „cookies“ v podobě textových souborů, které jsou uloženy ve vašem zařízení a umožňují analýzu využití webu. Informace o vašem používání těchto webových stránek (včetně zkrácené adresy IP) vygenerované pomocí souborů cookie budou předávány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování statistických přehledů o aktivitách na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a využíváním internetu.

Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžadují zákony, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Další informace o tom, jak společnost Google používá vaše údaje, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Pokud si nepřejete analyzovat webové stránky, můžete službu Google deaktivovat pomocí doplňku prohlížeče. Ten si můžete stáhnout zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Případně můžete upravit používání jednotlivých souborů cookie prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči.
 

4. Důsledky možného neposkytnutí údajů

Získáváme některé údaje, abychom pro vás na našich webových stránkách zajistili příslušné funkce nebo zodpověděli vaše dotazy.

Pokud tyto informace poskytnete sami, nemusíte již poskytovat tyto výše uvedené dobrovolné informace. Bez těchto údajů však nebudeme schopni zpřístupnit odpovídající funkce našich webových stránek nebo zpracovat vaše dotazy.
 

5. Zveřejnění údajů

5.1. Přenos dat zpracovatelům

Při zpracování dat se spoléháme na externí společnosti a externí poskytovatele těchto služeb („zpracovatele“). V takových případech budou s těmito zpracovateli sdíleny osobní údaje, které budou dále zpracovávány. Abychom zajistili ochranu vašeho soukromí, vybíráme tyto zpracovatele pečlivě a pravidelně je kontrolujeme. Zpracovatelé smí používat údaje pouze pro takové účely, které jsme stanovili my, a také budou mít smluvní povinnost zpracovávat vaše údaje pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony o ochraně údajů.

V současné době zasíláme údaje těmto zpracovatelům

 • Společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

5.2. Další přenos údajů

Kromě toho předáváme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu pouze v zákonně přípustných případech. Takový přenos údajů může být právně přípustný, zejména v těchto případech:

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo je v zákonném zájmu společnosti Tupperware například kvůli odpovídajícím požadavkům na informace od úřadů.

Zpracování je nutné k ochraně vašich životních zájmů nebo jiných osob.

Zpracování je nezbytné pro plnění úkolů, které jsou ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci přenesené na společnost Tupperware

5.3. Přenosy údajů do třetích zemí

Společnost Tupperware používá analytické nástroje k přenosu údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor („třetí země“), zejména do Spojených států. Aby byla v tomto ohledu zajištěna ochrana vašich osobních údajů, společnost Tupperware nikdy nepřenese vaše údaje do třetích zemí, pokud v nich není zajištěna žádná úroveň ochrany údajů odpovídající GDPR.

V případě USA se Evropská komise rozhodla rozhodnutím ze dne 12. 7. 2016, že podle nařízení pro ochranu soukromí mezi EU a USA existuje odpovídající úroveň ochrany údajů (tzv. „Rozhodnutí o odpovídající ochraně“ podle čl. 45 GDPR).

 

6. Výmaz vašich údajů

Nebudeme uchovávat vaše osobní údaje déle, než je nezbytné k dosažení příslušných účelů (viz odstavec ‎2) zpracování údajů.

 • Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu nebo využíváte naše služby, zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro naplnění příslušné smlouvy nebo poskytnutí příslušné služby, případně s prodloužením záruky nebo garance.
 • Při používání některých aplikací na našich webových stránkách můžeme uchovávat záložní kopie na velmi omezené časové období pro konkrétní záznamy. Jakmile související zájem již neexistuje (například odstraněním chyby), tyto údaje ihned poté vymažeme.

 

7. Vaše práva jako dotčená osoba

7.1. Právo na informace

Máte právo kdykoli na požádání od nás obdržet informace o vašich osobních údajích, které jsme zpracovávali v rámci čl. 15 GDPR.

7.2. Právo na opravu

Máte právo požadovat okamžitou opravu osobních údajů, které se vás týkají v případě, že jsou nesprávné.

7.3. Právo na výmaz

Máte právo požádat o smazání osobních údajů, které se vás týkají, s výhradou podmínek popsaných v čl. 17 GDPR. Tyto podmínky se vyskytují zejména v případě, že bylo dosaženo příslušného účelu zpracování nebo přestane platit jiným způsobem, a pokud bychom vaše údaje zpracovávali protiprávně; pokud jste svůj souhlas odvolali, pokud zpracování údajů nebude pokračovat na jiném právním základě; pokud máte úspěšné námitky proti zpracování údajů (viz článek ‎7.6); a v případě povinnosti vymazání podle práva EU nebo práva členského státu EU, kterému podléháme.

7.4. Právo na omezení zpracování

. Podle čl. 18 GDPR můžete vyžadovat, abychom zpracovali vaše osobní údaje pouze v omezené míře. Toto právo se vztahují zejména na zpochybnění správnosti vašich osobních údajů; pokud požadujete omezené zpracování namísto odstranění pod podmínkou oprávněné žádosti o smazání (článek ‎7.3); a pokud už údaje nebudou vyžadovány pro zamýšlené účely, ale požadujete, aby údaje prosazovaly, uplatňovaly nebo obhajovaly vaše zákonná práva a pokud je úspěch námitky stále sporný.

7.5. Právo na přenositelnost údajů

V souladu s čl. 20 GDPR máte právo od nás obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu a sdělit tyto údaje jinému správci.

7.6. Právo vznést námitku

Máte právo, z důvodů vaší konkrétní situace, kdykoli podat námitku zpracování vašich osobních údajů, a to buď ve veřejném zájmu, nebo k ochraně našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé a oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování probíhá za účelem vymáhání, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Pokud máte námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy, v každém případě přestaneme údaje takto zpracovávat.

7.7. Uplatnění těchto práv

Pokud si přejete tyto práva uplatnit, kontaktujte nás, například e-mailem na adrese osobniudajeczechrep@tupperware.com

7.8. Právo na zrušení

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete ho kdykoli zrušit, například zasláním e-mailu na adresu osobniudajeczechrep@tupperware.com nebo kliknutím na příslušný zpravodaj pro příslušný souhlas. Od tohoto momentu přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje v případě, že na jiném právním základě neprovádíme příslušné zpracování údajů (např. abychom s vámi mohli nadále plnit smlouvy).

7.9. Právo na odvolání

Máte také právo odvolat se na dozorový orgán, zejména ve členském státě vašeho bydliště, zaměstnání nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR.

 

8. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Služby poskytované společností Tupperware se mohou čas od času změnit, zejména pro další zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Takové změny mohou také ovlivnit používání vašich osobních údajů. Společnost Tupperware proto vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verzi naleznete v dolní části každé stránky našeho webu pod názvem „Zásady ochrany osobních údajů“. Informujte se pravidelně tímto způsobem o aktuálním stavu zásad ochrany osobních údajů.

Tato verze zásad ochrany osobních údajů vstupuje v platnost 25.5.2018.

Top