Pokračováním v návštěvě těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, abychom mohli vytvořit statistiky návštěv, poskytli vám cílený obsah přizpůsobený vašim zájmům a usnadnili výměnu údajů se sociálními sítěmi.  Další informace o souborech cookies a jejich nastavení naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Evropská asociace přímého prodeje (DSE)

Visual

O Evropské asociaci přímého prodeje
Evropská asociace přímého prodeje (DIRECT SELLING EUROPE / DSE) je obchodní sdružení pro přímý prodej v Evropě, která spojuje věhlasné společnosti a asociace pro přímý prodej, mj. také společnost Tupperware. DSE reprezentuje zájmy průmyslu zabývajícího se přímým prodejem v EU, který je udržitelný, etický a orientovaný na zákazníka.

Z hlediska obratu členské společnosti DSE a národní asociace pro přímý prodej společně zastupují polovinu veškerého průmyslu přímého prodeje v Evropské Unii.

Sdružení DSE bylo založené na základě  belgických zákonů a jeho centrála má stálé sídlo v Bruselu. Za jeho vedení zodpovídá generální ředitel, který pracuje pod dohledem správní rady. Členové správní rady jsou podle stanov sdružení voleni valnou hromadou.

DSE i jeho členové jsou transparentní. Sdružení DSE je registrované v rejstříku transparentnosti pod č. 9435658947-27. DSE je také členem EuroCommerce.

Historie
Evropská asociace přímého prodeje je obchodním sdružením založeným v Bruselu, je zaměřené na přímý prodej v Evropě a složené z renomovaných prodejních společností a vedoucích národních asociací v oblasti přímého prodeje. DSE reprezentuje zájmy průmyslu zabývajícího se přímým prodejem v EU, který je udržitelný, etický a orientovaný na zákazníka.

Sdružení DSE bylo založeno v lednu 2007 národními asociacemi z oblasti přímého prodeje z Rakouska, Belgie, Německa a Švýcarska a deseti vedoucími evropskými společnostmi.

Poslání a cíle
Evropská asociace přímého prodeje je charakteristická svými exkluzivně reprezentujícími společnostmi a asociacemi, které mají bezúhonnou pověst a uskutečňují únosnou a etickou obchodní praxi, jak směrem ke svým spotřebitelům, tak k prodejním poradcům.

Sdružení DSE se striktně distancuje od všech nelegálních, kritizovaných nebo neseriózních forem přímého prodeje.

Cíle
1. Poskytovat informace členům DSE a evropským spotřebitelům

Sdružení DSE své členy informuje o veškerém důležitém vývoji v legislativě na úrovni EU a o tom, jaký má dopad na jejich obchodní činnost.

Sdružení DSE působí jako platforma pro výměnu informací a zkušeností mezi členy a umožňuje spolupůsobení v problematice související s přímým prodejem.
DSE je spolehlivým zdrojem informací pro spotřebitele a potenciální prodejce, které zajímá tato oblast podnikání.

2. Podporovat zájem členů DSE na úrovni EU

DSE sleduje, aby se při rozhodování v EU  počítalo s jejími členy.

DSE úzce spolupracuje s významnými investory za účelem zlepšování informovanosti o trvale obhajitelném oboru přímého prodeje.

DSE úzce spolupracuje s evropskými institucemi v oblasti vylepšování legislativy EU, snižování nákladů a nejasností v obchodě a připravuje tak konkurenceschopné prostředí pro oblast přímého prodeje.

Etický kodex
Členské společnosti DSE dodržují uvedený etický kodex:
ZAMĚŘENÝ NA SPOTŘEBITELE

1. Při kontaktování zákazníka uvádí přímý prodejce okamžitě název společnosti, kterou reprezentuje včetně důvodu kontaktování.

2. Obchodníci přímého prodeje se nechovají dotěrně ani netlačí na zákazníka. Nezneužívají důvěry spotřebitelů a jejich věku, zdravotního stavu nebo nedostatku porozumění či jazykových neznalostí. Přímý prodejce vnímá ekonomickou situaci spotřebitelů a zdrží se čehokoliv, co by mohlo přimět zákazníka objednávat zboží nepřiměřené jeho situaci.

3. Jestliže je přímý prodejce zákazníkem požádán, upustí od prodejní prezentace, nepokračuje dál nebo předvádění zboží odloží.

Společnosti a jejich obchodníci pro přímý prodej zastaví všechny aktivity, které by mohly přesvědčovat zákazníka, aby přijal nabídku, pouze kvůli tomu:
-     aby tím prokazoval prodejci osobní přízeň
- aby tím ukončil nevhodnou prezentaci
- aby získal nějaké přednosti, které nejsou předmětem nabídky, nebo aby tak za něco vyjadřoval vděčnost.

4. Jakmile obdrží zákazníci smlouvu nebo jiný dokument, bude jasný a srozumitelný.

5. Zákazníci mohou využít práva odstoupení od smlouvy, i když platba, která má být uhrazena, nepřesahuje právní hranici pro odstoupení od smlouvy podle vnitrostátního zákona.

6. Obchodník přímého prodeje poskytne zákazníkovi informace o odstupním právu, jeho rozsahu, kde a jak se o ně ucházet ještě před tím, než je zákazník zavázán jakoukoli smlouvou o přímém prodeji nebo související nabídkou.
ZAMĚŘENÝ NA OBCHODNÍKY PŘÍMÉHO PRODEJE

1. Každá informace o příjmu z výdělku musí být transparentní a musí vycházet ze zřejmých průměrných výsledků za přímé prodeje obchodníků v dané společnosti.

2. Marketingový plán společnosti musí být transparentní, srozumitelný a nezavádějící.

3. Společnosti nebudou nutit své přímé prodejce k platbám vstupního poplatku nebo na nich vymáhat platby v hotovosti předem před začátkem vykonávání  přímého prodeje. Jestliže to povoluje zákon, připouští se možnost povinného nákupu spouštěcího balíčku, dokud kupující neobdrží přiměřenou tržní hodnotu za zakoupené zboží a služby.

4. Každý člen DSE nabídne svým přímým prodejcům vhodné školení. Účelem školení je podpořit profesionální růst přímých prodejců. Školení o výrobcích je nabízeno prodejcům zdarma. Jiná školení, která se netýkají výrobků, mohou společnosti nabízet za určitou odměnu.

5. Společnosti nesmějí nutit přímé prodejce k přehnaným nákupům.

6. Většina příjmů přímých prodejců v DSE plyne z prodejů výrobků a služeb spotřebitelům; přímí prodejci nemají příjmy získané pouhým najmutím jiných přímých prodejců do prodejního systému. Přímí prodejci získají provizi na základě prodejů konečným zákazníkům, na kterou mají nárok ihned jak je to možné, ale nejpozději do 6 týdnů po dodání zboží zákazníkovi.

„Přímý prodejce“ je samostatná osoba, která je aktivním prodávajícím společnosti s přímým prodejem.

Ochrana spotřebitele v Evropské Unii
Fungování jednotného evropského trhu vyžaduje úplné sladění práv spotřebitelů po celé Evropské Unii (EU). Poslední směrnice EU o zvláštních aspektech prodeje spotřebitelského zboží a skupinových záruk definuje řadu minimálních spotřebitelských práv aplikovatelných v rámci EU.

V důsledku toho spotřebitelská politika v  Evropské Unii zajišťuje, že mohou občané EU využívat vysokou úroveň ochrany spotřebitele i v případě, kdy se jedná o nákup zboží z jiné země EU.

Členské společnosti Direct Selling Europe DSE silně podporují a plně souhlasí s legislativou národní a EU spotřebitelských práv. Vysoká úroveň ochrany spotřebitele je samozřejmě nejlepší zárukou etiky a trvalé přípustnosti oboru přímého prodeje.

Top