Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40133. IČ: 63983991, DIČ: CZ63983991.